Wat had ik gisteren een leuke manier om mijn verjaardag te vieren: modereren bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van De Coöperatie en On File!

Ik had zonder moeite een zaaltje vol met hapjes en drank, nieuwe gezellige en boeiende mensen en live muziek op de koop toe. En dan ook nog gesprekken leiden: het was helemaal af!

De inhoudelijke gesprekken die we hebben gevoerd, hadden als thema: ‘Nieuwe Samenwerkingen’. Dat is actueel, omdat veel gevluchte professionals in Nederland niet makkelijk de mogelijkheid vinden hun oude beroep op te pakken en verdwijnen in werk waar een laag opleidingsniveau voldoende voor is. Terwijl hun echte talent onbenut blijft. Gelukkig vinden steeds meer Nederlandse collega’s manieren om hen te betrekken bij werk in hun oude vakgebied. Zo ontstaan nieuwe samenwerkingen.

Hoe doen ze dat? En werkt het? Daarover bevroegen Besan Zarzar, zelf gevlucht Syrisch journaliste, en ik:

Die laatste gaat voor ieder project journalistieke samenwerkingen aangaat met nieuwe partijen. Niet met vluchtelingen: maar maakt dat eigenlijk zoveel verschil?

Uitkomst van de verschillende gesprekken is grotendeels vooraf aan te voelen: het verschil in cultuur en taal vormt een barrière, maar die is niet onoverkomelijk. Met wederzijdse inzet en goede wil is er ontzettend veel mogelijk. En: ook voor de Nederlandse kant van de samenwerking is het verrijkend. Uiteindelijk komt het er op neer of je als mens of organisatie goed bij elkaar aansluit. Dan maakt het in essentie niet uit waar je vandaan komt.

Een andere uitkomst van de avond is dat het belangrijk blijkt dat we dit soort gesprekken met elkaar voeren. Want al weten we in grote lijnen dat het goed is om met elkaar samen te werken: te horen hoe sommigen dat al doen en wat ze in de praktijk tegenkomen, maakt het concreet, dichtbij en helpt om bestaande samenwerkingsverbanden te versterken en nieuwe aan te gaan!