Gespreksleider

Arend de Geus is meerdere malen gespreksleider geweest tijdens avonden over de Strategische Parkeer Agenda Noord. Het is mij opgevallen dat Arend in een drukke zaal waar heftig gediscussieerd wordt over lastige onderwerpen, mensen de ruimte geeft om hun punt te maken. Hij neemt daarbij een neutrale houding aan, maar blijft tegelijkertijd toegankelijk voor het publiek. Ook heeft hij oog voor degenen die minder snel hun podium pakken en geeft hen alsnog de ruimte. Parkeren is een gevoelig onderwerp in Noord en het is knap hoe hij erin slaagde sprekers die niet open staan voor andere ideeën op een proactieve manier bij de discussie te betrekken. Daarbij laat hij iedereen in zijn waarde.”